FOREKS ATAMALARI LUG‘ATI

Agar siz noma’lum Forex atamasiga duch kelsangiz, bizning Forex lug‘atimiz sizning xizmatingizda! Boshqa treyderlar bilan bir tilda gaplasha olish, Foreks bozorida sodir bo‘layotgan muhim jarayonlarni tushunish, materialni tez o‘rganish – bular, Foreks atamalarini bilishning sizga beradigan barcha imkoniyatlar emas.
Lug‘at, siz tezda kerakli Foreks atamasining ma’nosini topishingiz mumkin holda tuzilgan. Har kuni lug‘atga murojaatlaringiz soni kamayib boradi – Foreks terminlari sizning tabiiy lug‘at zaxirangizga aylanadi!
Ask
Katta joriy narx. Mijoz vositani sotib olishi mumkin bo‘lgan narx.
Bid
Kichik joriy narx. Mijoz vositani sotishi mumkin bo‘lgan narx.
Asosiy valyuta (base currency)
Mijoz joriy narx valyutasiga sotib olishi yoki sotishi mumkin bo‘lgan valyuta juftligi belgisidagi birinchi valyuta.
Balans (balance)
hisob bo’yicha to’liq tugallangan barcha operatsiyalar va nosavdo operatsiyalarning jami moliyaviy natijasi.
Valyuta juftligi (Currency)
bir valyutaning boshqa valyutaga nisbatan qiymatining o‘zgarishiga asoslangan savdo operatsiyasi ob’ekti.
Gep, narx bo‘shlig‘I (Gap)
joriy narx avvalgisidan spred hajmida ko‘proq farq qiladigan vaziyat. Muhim makroiqtisodiy ma’lumotlar yoki iqtisodiy va siyosiy yangiliklar chiqqanda yoki fors-major holatlarida, shuningdek dam olish va bayram kunlaridan keyin bozor ochilishida savdo sessiyasi davomida paydo bo‘lishi mumkin.
Uzun pozitsiya (Buy)
moliyaviy vositani kursning oshishini hisobga olib sotib olish. Valyuta juftliklari uchun qo‘llaniladi: kotirovka valyutasi bilan asosiy valyutani sotib olish. Farqi rejalashtirilgan shartnomalar uchun: asosiy CFD aktivini AQSh dollariga (USD) sotib olish
Talab
Kompaniya mijozining joriy narxni olish bo‘yicha ko‘rsatmasi. So‘rov, Mijozning bitimni amalga oshirish majburiyati emas.
Mijoz
Kompaniya bilan marja savdosi shartlari bo‘yicha savdo operatsiyalari amalga oshirish uchun bitimlar tuzgan jismoniy shaxs.
Mijoz terminali
MetaTrader 4 va MetaTrader 5, ular orqali Mijoz haqiqiy vaqt rejimida moliyaviy bozorlardagi savdolar haqida ma’lumot (Kompaniya tomonidan belgilangan miqdorda) ola oliadigan, bozorlarning texnik tahlilini amalga oshira oladigan, savdo operatsiyalarini bajara oladigan, buyurtmalarni joylashtira/o‘zgartira/o‘cha oladigan, shuningdek, Kompaniyadan xabarlar ola oladigan dasturiy mahsulotdir. Terminalda narxlar jadvallarini tuzishda maksimal (high) va minimal (low) narxlar Bid joriy narxidan olinadi. Mijoz terminalini Kompaniya saytida yuklab olish mumkin.
Konversiyaviy va arbitraj operatsiyalar
Kompaniya va Mijoz o‘rtasidagi vositalarni (valyuta juftlari yoki CFD) sotib olish yoki sotish bo‘yicha bitimlar.
Farq uchun shartnoma (Contract for Difference, CFD)
aktsiya, fyuchers, tovar, qimmatbaho metal, birja indeksi va boshqalar bo‘lishi mumkin bo‘lgan asosiy aktivning (ya’ni, farq shartnomasi asosida yotgan aktiv) kursining o‘zgarishiga asoslangan savdo operatsiyalari ob’ekti.
Qisqa pozitsiya
Kursning tushishini hisobga olib moliyaviy vositani sotish. Valyuta juftliklari uchun qo‘llaniladi: kotirovka valyutasi uchun asosiy valyutani sotish. Farqqa asoslangan kontraktlar uchun qo‘llaniladi: AQSh dollari (USD) uchun asosiy CFD aktivini sotish.
Kotirovka (joriy narx)
Bid va Ask ko‘rinishida ifodalangan vositaning joriy kursi haqidagi ma’lumot.
Loklangan pozitsiyalar
bir xil savdo hisobda bir xil vosita uchun ochilgan bir xil hajmdagi uzun va qisqa pozitsiyalar.
Lot
savdo maydonchasida qabul qilingan asosiy valyuta, aktsiyalar yoki asosiy aktivlar miqdorining shartli belgilanishi. Lotlar soni, bitim hajmining o‘lchov birligi sifatida xizmat qiladi (masalan, 1,00 lot = 100 000 ta asosiy valyuta). Har bir vosita uchun lot o‘lchami Kompaniya saytidagi kontraktlar tasniflarida ko‘rsatilgan.
Marja, garov (Margin)
savdo pozitsiyalarini ochish va saqlash uchun zarur pul garovi. Valyuta juftliklari uchun marja o‘lchami savdo pozitsiyasining haqiqiy hajmidan kamroq kredit yelkasiga mutanosib bo‘ladi (masalan, yelka 1:100 bo‘lganda 1%). Farq uchun kontraktlarda marja kredit yelkasiga bog‘liq bo‘lmaydi va savdo pozitsiyasining haqiqiy hajmining mutlaq (naqd) yoki uning foizi sifatida belgilanadi (masalan, qimmatbaho metallar bo‘yicha CFD uchun 10%). Har bir vosita uchun marja o‘lchami Kompaniya saytidagi shartnomalar tasniflarida ko’rsatilgan.
Marjali savdo (Margin Trading)
Mijoz o‘z mablag‘lari miqdoridan sezilarli darajada ko‘p miqdorda operatsiyalarni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo‘lganda, kredit yelkasi yordamida savdo operatsiyalarini amalga oshirish.
Bozordan tashqari kotirovka, spayk (Spike)
quyidagi shartlarning har birini qanoatlantiradigan kotirovka: sezilarli narx farqining mavjudligi; narxlarning qisqa vaqt ichida narx farqi shakllanishi bilan boshlang‘ich darajaga qaytishi; bu kotirovka paydo bo‘lishidan oldin shiddatli narx dinamikasining yo‘qligi. Kompaniya, bozordan tashqaridagi kotirovkani savdo serveri kotirovkalari bazasidan olib tashlashga haqli.
Order
narx buyurtma darajasiga yetganda, Kompaniya Mijozining pozitsiyani ochish yoki yopish buyrug‘i.
Ochiq pozitsiya
To‘liq tugallangan bitimning birinchi qismining natijasi: bir xil hajmdagi qarama-qarshi operatsiya bilan qoplanmagan vositani sotib olish yoki sotish (sotish yoki sotib olish yo‘li bilan mos ravishda). Pozitsiyani ochish natijasida Mijoz Savdo operatsiyalari to‘g‘risidagi Nizomda ko‘rsatilgan qiymatdan past bo‘lmagan marja darajasini saqlab qolish majburiyatini oladi
O‘zgaruvchan foyda/zarar (Floating Profit/Loss)
kotirovkalarning joriy qiymatlaridagi ochiq pozitsiyalar bo‘yicha qayd etilmagan foyda (zarar).
Kompaniyaning ish vaqti
Kompaniyaning savdo terminali valyuta juftlari va farqlar bo‘yicha kontraktlar bilan bitimlarni amalga oshirilishini ta’minlaydigan ish haftasidagi vaqt oralig‘i. Dam olish va bayram kunlari, Kompaniyaning ichki ish tartibidagi vaqtinchalik o‘zgarishlar, shuningdek, texnik sabablarga ko’ra Mijozlarga xizmat ko‘rsatish mumkin bo‘lmagan vaqtlar bundan mustasno. Bunday hollarda Kompaniya mijozni ish rejimidagi o‘zgarish to‘g‘risida xabardor qilish uchun barcha mumkin bo‘lgan choralarni ko‘rishi va mijozga buning natijasida yuzaga keladigan valyuta xatarlarini bartaraf etish imkonini berishi shart.
Erkin marja (Free Margin)
ochiq pozitsiyalar uchun garov sifatida foydalanilmaydigan va yangi pozitsiyalarni ochish uchun ishlatilishi mumkin bo‘lgan savdo hisobidagi pul mablag‘lari. Quyidagi formula bilan aniqlanadi: Erkin marja=Mablag‘lar – Marja.
Kontraktlarning xususiyatlari
har bir moliyaviy vosita uchun asosiy savdo shartlari (savdo jadvali, lot hajmi, minimal savdo hajmi, marja, spred, buyurtmalarni joylashtirishning minimal darajalari, svop va boshqalar). Shartnomalarning to‘liq tavsifi kompaniyaning saytida taqdim etilgan.
Spred (Spread)
Vaqtning ayni paytida Ask va Bid joriy narxlari o‘rtasidagi bandlar bilan ifodalangan farq.
Kapital (Equity)
Mijozning hisobidagi, ochiq pozitsiyalar bo‘yicha joriy zararga kamaytirilgan va ochiq pozitsiyalar bo‘yicha joriy foydaga ko‘paytirilgan mablag‘lar. Quyidagi formula bilan aniqlanadi: Balans + O‘zgaruvchan foyda/zarar + Svop.
Stop aut (Stop out)
savdo serverining Mijozni oldindan ogohlantirmasdan joriy kotirovkalar bo‘yicha Mijoz pozitsiyalarini yopish bo‘yicha avtomatik ko‘rsatmasi. Hisobdagi ochiq pozitsiyalarni saqlash uchun mablag‘ yetarli bo‘lmagan taqdirda, Marja darajasi (Margin Level) Kompaniya saytidagi “Savdo shartlari” bo‘limida ko‘rsatilgan Stop out (Stop out) qiymatiga teng yoki undan kam bo‘lganda yuzaga keladi.
Savdo hisobi
Mijoz tomonidan Kompaniyada ochilgan ichki buxgalteriya hisobining Kompaniya va Mijozning Mijoz shartnomasi bo‘yicha amalga oshiriladigan savdo va notijorat operatsiyalaridan kelib chiqadigan majburiyatlarining hisobi olib boriladigan maxsus shaxsiy hisobi.
Amaliyotlar
pul mablag‘lari asosiy valyutadan joriy narx valyutasiga va aksincha o‘tkaziladigan savdo operatsiyalari majmui.
Marja darajasi (Margin level)
hisob holatining ochiq pozitsiyalarni saqlash uchun savdo hisobidagi mablag‘larning yetarliligini tavsiflovchi asosiy ko‘rsatkich. Ushbu formuladan foydalanib hisoblanadi: Marja darajasi=Mablag‘lar / Marja * 100%. Agar marja darajasi Savdo operatsiyalari to‘g‘risidagi nizomda belgilangan ruxsat etilgan qiymatdan pastga tushsa, Stop aut yuzaga keladi.
Buyurtma darajasi
buyurtmada ko‘rsatilgan narx.
Moliyaviy vositalar
savdo uchun mavjud bo‘lgan valyuta juftliklari va CFD shartnomalari.